Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Veendijkpad


Provincie: Utrecht
Plaats: Bunschoten-Spakenburg
Aantal kilometers: 10
Tijdsduur: ca. 2 uur

Wandelen door de polder, over boerenland en dijken in het buitengebied van Bunschoten-Spakenburg.
Overstromingen kwamen regelmatig voor in Eemland. Om droge voeten te houden is onder andere de Veendijk, nu de Oostdijk, aangelegd na een stormvloed. De dijk moest extra bescherming bieden omdat de noordelijker gelegen zeewering niet sterk genoeg was. Desalniettemin bleef hier de mogelijkheid om opzettelijk water toe te laten. De zeesluis bij Spakenburg vormde namelijk het sluitstuk van de Grebbelinie. Het land rond deze verdedigingslinie, die begint in Rhenen, kon bij oorlogsdreiging geheel onder water gezet worden door water vanuit de Nederrijn in te laten en de zeesluis bij Spakenburg open te zetten.
Tegenwoordig worden op bepaalde plekken stukken boerenland onder water gezet. Deze drassige stukken in weilanden zijn ideaal voor weidevogels die in Eemland voorkomen. Want in deze natte gedeeltes kunnen ze veel insecten vinden. En dat is nu net hun favoriete snack. Dus de kans is groot dat u hier in het voorjaar de kievit, grutto en tureluur ziet.Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/veendijkpad/

Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud