Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Eekterpad

Provincie: Gelderland
Plaats: Oosterwolde
Aantal kilometers: 8
Tijdsduur: ca. 2 uur

Het Eekterpad voert door het prachtige buitengebied van Oosterwolde. Wandelen door een karakteristiek plattelandsdorp gelegen op een oeroude dekzandrug, over een landgoed, hoge zandgronden, langs een voormalige zeepolder en laag gelegen broekland met fraaie uitzichten.

Het Eekt
Het Eekterpad loopt voor het overgrote deel over een in de laatste ijstijd door poolwinden aangevoerde dekzandrug. Een deel van deze dekzandrug was in vroeger eeuwen begroeid met eikenbomen. Vandaar de naam Eekt. In het midden van dit gebied bevond zich tot in het begin van de 19de eeuw het landgoed Hof ter Eekt. Deze buitenplaats was gelegen aan de huidige Hof ter Eekterweg. In 1993 zijn archeologische vondsten gedaan die dateren uit de periode van de 12de tot en met de 19de eeuw.

Het dorp Oosterwolde
Vanaf 900 na Chr. vestigden bewoners zich in dit gebied en werd ook een kapel gesticht. Dit gebeurde op de plaats die nu Kerkdorp heet. Rond het jaar 1100 zijn monniken begonnen met het ontginnen van de aanwezige bossages. Er werd een slotenpatroon uitgegraven met nu nog steeds bestaande spuisluizen voor de afvoer van het water naar de Zuiderzee. Al in 1359 werd door de hertog van Gelre toestemming gegeven voor het aanleggen van een dijk langs de Zuiderzee, nu Zomerdijk geheten. Door inklinking van het veen werd het bewonen steeds moeilijker. De kerk en vrijwel het gehele dorp werden verplaatst naar een deel van de hoge dekzandrug, het huidige Oosterwolde. In de volksmond wordt dit nog vaan de 'Zoandweg' genoemd.Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/eekterpad/

Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud