Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Doddendaelpad

Provincie: Gelderland
Plaats: Beuningen
Aantal kilometers: 15
Tijdsduur: ca. 3 uur

Ontdek het prachtige buitengebied van Beuningen, Ewijk en Weurt. Ervaar de overgang van het kleinschalige landschap op de oeverwal naar de uiterwaarden langs de Waal. Wandelen langs boomgaarden, weilanden, bossen en landgoed Doddendael. Cultuur en natuur bepalen hier de sfeer. Startpunt is de bij de kerk van Beuningen.

Op dit klompenpad beleeft de wandelaar twee verschillende delen van het rivierenland: het uiterwaarden- en het oeverwallenlandschap. Kenmerkend voor de Weurtse en Beuningse uiterwaarden zijn de populieren, de solitaire wilgen, de meidoornhagen, poeltjes, sloten, grind- en tichelgaten. Ook de voormalige steenfabrieken zijn typerend.

Veel graslanden zijn getransformeerd naar "nieuwe natuur", waar Konikpaarden en Brandrode runderen grazen. Putters, ook wel distelvinken genoemd, doen zich hier te goeg aan distels en kaardenbollen.

Het landschap van het oeverwalgebied is gevarieerd en kleinschalig. Een oeverwal is een natuurlijke hoogte langs de rivier, die is ontstaan doordat vroeger bij het buiten haar oevers treden van de stroom het grofste materiaal het dichtst bij de rivier werd afgezet.

Kenmerkend zijn verspreid voorkomende bosjes, wegbeplantingen, (hoogstam)boomgaarden, tuinbouw en incidenteel veeteelt, oude boerderijen en cultuurhistorische relicten. Zo loopt een deel van het klompenpad over de historische en oorspronkelijke kwelkade of kweldam en voorwende. Verspreid langs de zuidzijde van de Waalbandijk ligt een aantal wielen, ontstaan door een dijkdoorbraak. Een kweldam is een dam gelegen aan de binnenzijde van een dijk en is bedoeld om het onder de dijk doorsijpelende water te keren. Een voorwende is een van de vroegste parallel aan de rivier aangelegde dijken. De route gaat ook door het landgoed Doddendael in Ewijk, dat stamt uit de 14de eeuw.Meer informatie over deze routes:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/doddendaelpad/

Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud