Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Oldenallerpad

Provincie: Gelderland
Plaats: Putten
Aantal kilometers: 8 (met routeverlenger 12 km)
Tijdsduur: 2-3 uur

Het Oldenallerpad voert u over het prachtige landgoed Oldenaller in het buitengebied van Putten. Wandelen door kasteelbos, over boerenland, langs houtwallen en beken en over heide.


Eeuwenoud landschap
Eind jaren zestig verwierf Natuurmonumenten kasteel Oldenaller (1655) met park. Maar ook een eeuwenoud cultuurlandschap met de daarbij behorende boerderijen. Het Oldenallerpad loopt door dit landschap dat de afgelopen eeuwen altijd onderdeel was van een landgoed. Hierdoor is het relatief weinig veranderd in vergelijking met andere gebieden. De vorm van de kavels weerspiegelt nog altijd het oorspronkelijke grondgebruik, zoals dit op kaarten van 1830 is terug te vinden. De hoogteligging en de bodem bepaalden van oudsher de vorm en omvang van de akkers. Dit verklaart de vaak grillige vormen die het landschap rondom Oldenaller zo bijzonder maken.

Putterpolder
Kasteel Oldenaller ligt op de grens van het kampenlandschap en het karakteristieke polderlandschap van de Putterpolder. Het waterschap zorgt voor een goed peilbeheer in het gebied. Weilanden worden natter en daar houden weidevogels van. Overwinteraars en doortrekkers als kemphaan en kleine zwaan en broedvogels als kievit en tureluur doen hier hun voordeel mee.

Planten en dieren
Landgoed Oldenaller heeft een grote diversiteit aan planten en dieren. De hakhoutbosjes zijn voedsel- en verblijfplaats voor insecten, vogels en dieren als bunzing, hermelijn en das. Op de hogere voedselarme grond komen moeraswolfsklauw, snavelbies en klokjesgentiaan voor.

Startpunt:

Broekermolenweg 7

3882 MG Putten


Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/oldenallerpad/

Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud