Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Oostvaardersplassen

Provincie: Flevoland
Plaats: Lelystad


Een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden, waterplassen, omringd door bossen: een waar vogelparadijs van internationale waarde. Dat zijn de Oostvaardersplassen, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.
Ruim 50 jaar geleden schiep de natuur in zuidelijk Flevoland dit uitgestrekte moerasgebied. Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen al snel te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. En sinds 2006 broedt zelfs de zeearend er.
In dit vogelrijke moerasgebied werken mens en natuur op een bijzondere manier samen. Zo kom je onderweg heckrunderen, konikpaarden en edelherten tegen. Zij houden met hun gegraas de graslanden op een natuurlijke manier open. En ze vragen op hun beurt ook weer om zorg en beheer.

Over de Oostvaardersplassen
De geschiedenis van de Oostvaardersplassen is bijzonder. Toen in 1968 de Flevopolder was drooggemalen, bleef dit natte deel ongebruikt. De natuur greep haar kans en er ontstond een moeras met plassen, rietvelden en wilgenbossen. Het rietmoeras werd in korte tijd een verblijfplaats voor vele, vaak bijzondere vogelsoorten. Als broedgebied, schuilgebied of om voedsel te zoeken.

Nationaal Park Nieuw Land
De Oostvaardersplassen is samen met de Marker Wadden, de Lepelaarplassen en het Markermeer in 2018 uitgeroepen tot Nationaal Park Nieuw Land, het jongste nationaal park van Nederland. Het is een belangrijke halte op de vogeltrekroute tussen het hoge noorden en Afrika.
Het gebied dat we nu Oostvaardersplassen noemen bestaat uit een kern waar de natuur voorop staat, de ‘oude’ Oostvaardersplassen noordelijk van de spoorlijn. Daaromheen ligt een schil met bossen en halfopen boslandschap waar naast natuur vooral beleving en toegankelijkheid voorop staan.

Vogelboulevard
Het maakt de Oostvaardersplassen inmiddels tot een internationaal bekend vogelparadijs. De dijken rond het gebied zijn echte ‘vogelboulevards’. Bijna de helft van de Noordwest-Europese populatie grauwe ganzen komt naar de Oostvaardersplassen om te ruien. Sommige blijven om te broeden. Het is ook een van de belangrijkste broedgebieden voor lepelaars in West-Europa en het thuis van een van de grootste aalscholverkolonies. De Oostvaardersplassen is ook rijk aan roofvogels. Vrijwel nergens kunnen op één dag zoveel soorten worden gezien. En in 2006 hadden de Oostvaardersplassen een primeur met de eerste broedende zeearend in ons land sinds lange tijd.

De rol van grote grazers
Kenmerkend voor de Oostvaardersplassen – naast de vele vogels - zijn de grote grazers. De kuddes edelherten, konikpaarden en heckrunderen zijn niet te missen op een wandeling door de vlaktes! Ze spelen een sleutelrol in de dynamiek van het gebied. Heckrunderen houden met hun graasactiviteiten het grasland in de Oostvaardersplassen open. De konikpaarden grazen het halfdroge landschap open, en de edelherten houden het struikgewas in toom.


Wandelroutes
In de Oostvaardersplassen zijn diverse wandelroutes uitgezet van 1 tot 10 km. Iedere route is met een eigen kleur gemarkeerd en routes kun je naar eigen inzicht met lekaar verbinden. Een overzicht van de routes vind je hier. Wij wandelden:
- Wandelroute Zeeardend (groen gemarkeerd, 5 km): Een wandeling door de Driehoek, naar de grote observatiehut De Zeearend. Daar heb je ruim 2,5 km vrij uitzicht over de Oostvaardersplassen.
- Boswachterspad 't Lange Pad (paars gemarkeerd, 7 km): Geniet van een weids uitzicht, zie de kudde konikpaarden grazen en speur naar het ijsvogeltje tijdens een wandeling over het boswachterspad in de Oostvaardersplassen in Flevoland. Laarzen worden aangeraden in de winter en bij nat weer.

Vertrekpunt:
Buitencentrum Oostvaardersplassen
Kitsweg 1
8218 AA Lelystad
Terug naar de inhoud