Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Baanbrekerpad

Provincie: Gelderland
Plaats: Ammerzoden
Aantal kilometers: 10
Tijdsduur: ca. 2½ uur


U wandelt over dijken en agrarisch land langs vroegere rivierlopen met stroomruggen en restanten van vroegere dijkdoorbraken. U ontdekt welke oplossingen bewoners hebben bedacht om te kunnen leven te midden van rivieren.

Dynamiek in het rivierengebied
Het Baanbrekerpad, genoemd naar het gemaal De Baanbreker, laat het rivierengebied in haar volle dynamiek zien. Door middel van dijken, kleine molens, weteringen en een gemaal hebben mensen hun land geschikt gemaakt voor bewoning en verschillende vormen van landgebruik. In het landschap zijn duidelijk sporen te herkennen dat bewoners soms de grip op het rivierwater verloren. De wielen en de kronkelige verlegging van dijken om het wiel heen zijn getuigen van vroegere dijkdoorbraken. Hiermee heeft de Bommelerwaard veel te maken gehad: maar liefst 28 relicten van wielen zijn in dit gebied aanwezig. Waar het rivierwater aan de ene kant een bedreiging vormde, speelde het aan de andere kant juist een belangrijke rol bij de verdediging. Slot Well en Kasteel Ammersoyen zijn strategisch gelegen aan de (vroegere) rivierloop.

Wellse Veerhuis

Al vanaf de 15de eeuw was in Well een overzetveer richting Brabant. Meerdere agrariërs hadden gronden liggen aan de overkant van de Maas en maakten veel gebruik van dit veer. Het Wellse Veerhuis was een plek waar gehandeld werd. Hierbij speelden de weegbrug en het weeghuisje een rol, beiden zijn nog steeds te zien bij het Veerhuis langs de dijk. Niet alleen werd hier stukgoed verhandeld, ook verpachtingen werden geregeld door notarissen die hier zitting hielden. Nog steeds zijn er agrariërs met grond aan 'de overkant' en zijn bewoners sterk georiënteerd op Brabant.


Startpunt
't Wellse Veerhuis
Wellsedijk 29
5325 XN Well


Meer informatie over deze routes:


Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud